הכר את זכויותיך – ירושת בן זוג

הכר את זכויותיך – ירושת בן זוג

נושא הירושה שנוטרת לאחר פטירתו של בן זוג כמה מאפיינים. ככלל, במידה ובן הזוג לא הותיר אחריו צוואה, מקבל בן הזוג חצי מהירושה בעוד שילדיו, הוריו וכו' מתחלקים בחצי השני. במקרה בו אין לאדם ילדים אלא רק אחים, מתחלקים כל האחים בשליש מהירושה בעוד שבן הזוג מקבל שני שליש מהירושה. יחד עם זאת יש כמה משתנים.

כאשר בן הזוג נושל מהירושה

ישנם מקרים בהם אחד מבני הזוג מנשל את בן הזוג השני מהירושה. במקרים כאלו תתנהל חלוקת הרכוש כפי הכתוב צוואה אך בן הזוג שנושל יכול להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה. הבקשה לרוב תכלול נימוקים הטוענים שבן הזוג לא היה כשיר לכתיבת הצוואה או שאי אלו גורמים התערבו בזדון בכתיבת הצוואה. יש לציין שגם בעת שההתנגדות איננה מתקבלת, במקרים רבים ובעזרת ייעוץ משפטי טוב מצליח בן הזוג המנושל לקבל חלק גדול מהירושה.

נכסים ניידים

בן הזוג החיי מקבל את כל הנכסים הניידים של בן הזוג שנפטר המכונים מטלטלין. נכסים אלו כוללים מכונית ואת ציוד הבית וזאת בתנאי שנכסים אלו שימשו את משק הבית המשותף של בני הזוג.

איזון משאבים

בן הזוג שנותר בחיים זכאי לקבל ראשית כחצי מהנכסים של בן הזוג שנפטר וזאת על מנת לאזן את הבדל המשאבים בין בני הזוג. על מנת לבצע את איזון המשאבים יש להגיש תביעה לאיזון משאבים כנגד מנהל העיזבון הזמני או כנגד היורשים. יש לציין שבמקרים שבהם בן הזוג שנפטר הינו בעל נכסים פחותים משל זה שבחיים מומלץ לבן הזוג לוותר על התביעה.

בדבר דירה

במידה ובן הזוג שנפטר הותיר לאחריו דירה, בן הזוג הנותר יקבל בעלות מלאה על הדירה, ירושה על פי דין בהתקיימם של כמה תנאים. במידה ובני הזוג נשואים לפחות שלוש שנים וגרו ביחד בדירה, יקבל בן הזוג הנותר את חלקו היחסי בבעלות על הדירה וזאת בתנאי שבעת פטירתו של בן הזוג לא היו לא ילדים. במידה והיו לבן הזוג ילדים ואין ציונים לנושא זה בצוואה, יורש בן הזוג הנותר חמישים אחוז מהדירה.